Пресконференция „Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България – Румъния“

Приключило

18 - 25 юли 2017

Велико Търново

Пресконференция „Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България – Румъния“

Дата:

18 - 25 юли 2017, вторник - вторник

Час:

11:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Пресклуб на БТА, Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3

За контакти:

Гергана Гиздина, 0883 499 229, E-Mail

Организатори:

БСК

За събитието

Ще бъде представен проект по европейската програма Interreg V-A Румъния-България, изпълняван от Стопанска камара – Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието – Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

В пресконференцията ще участват:

  • Митко Господинов – изпълнителен директор на СК-В. Търново и ръководител на проекта;
  • Представител на КТИНЗ-Констанца (уточнява се!);
  • Жечко Димитров – програмен директор в БСК;
  • Томчо Томов – директор на Национален център за оценка на компетенциите при БСК.