Обучение „Правилно съхранение на стоките в склада“

Приключило

26 април 2018

Пловдив

Обучение „Правилно съхранение на стоките в склада“

Дата:

26 април 2018, четвъртък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Експо, Пловдив

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, 0886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Каним ви на интерактивно практически насочено обучение

от Модул II от Тренировъчна школа Складово стопанство

Теми:

Класификация и проследимост на стоките. Намаляване времето за обработка на товарите. Стокознание и прилагането му при съхранение на стоките. Специфично складиране и съхранение на товарните единици. Складиране и съхранение на опасни товари. Условия за запазване на товарите. Спазване изискванията за съхранение и товаро-разтоварни работи.

Трудово право. Права и задължения на служителите. Търговско право. Борба с корупцията и прането на пари. Предотвратяване на злоупотреби.

 

Подробна програма:

1.        Класификация на стоките. Земеделски и индустриални стоки. Акцизни стоки. Видове товари (насипни, наливни, с особен режим на съхранение и т.н.). Теглови и товарни единици. Пакети, палети, контейнери. Опаковка за различните видове стоки. Сапани – видове и изисквания.

2.         Международни стандарти за код на стоките. Разчитане и разшифроване на кодове. Специфични обозначения. Кодиране на търговските единици. Видове баркодове. UPC/EAN, GS1/EAN. Логистичен баркод. ISBN код и ISSN код.

3.        Как се съхраняват различните стоки. Консервиране. Отговорност на работника. Законови санкции. Процедури за удължаване срока на годност.

4.        Съхраняване на хранителни товарни единици. Изисквания при съхраняването – наредби. Хладилни складове за съхраняване на хранителни продукти. Институции и методи за контрол при съхраняването – контролни органи. Лесноразваляеми стоки.

5.        Съхраняване на опасни товарни единици в складовете. Общи изисквания за съхранение на опасни товари – наредби и закони. Инструкции и контрол. Конструкционни изисквания към складовете за съхранение на опасни товари. Лицензионни режими на складовете за опасни товарни единици. Класификация на опасните товари. Противопожарни изисквания, охранителни и ограничителни дейности при съхраняването на опасни товари.

6.        Подготовка на товарите за транспортиране от товароизпращача. Стандарт и стандартизация. Опаковане на товарите в транспортни опаковки. Осигурявне на условия за запазване на товарите при товаро -разтоварните работи. Вентилация на складовите помещения. Претегляне и измерване на стоките. Конверсия обем/тегло (W/M).

7.        Трудово правоотношение. Трудова дисциплина. Трудово възнаграждение.

8.        Антикорупционни практики. Закони в борбата с контрабандата и прането на пари. Борба с корупцията. Документални престъпления.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.