Практически курс „Администриране на трудовия процес и лични данни (GDPR)“

Приключило

10 - 11 юли 2018

София

Дата:

10 - 11 юли 2018, вторник - сряда

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВЕНУС център, ет. 2, София, бул. Княз Александър Дондуков 9

За контакти:

Надя Стайкова, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Работен семинар за специалисти по администриране на Човешкия капитал.

10-11.08.2018 г.

гр. София, ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9

Лектор: Надя Стайкова- консултант по стопанско управление и администрация

ПРОГРАМА И ЗАПИСВАНЕ

Трудови правоотношения. Лични данни (GDPR), създаване на документация, трудово досие.

Трудово законодателство
10 юли 2018 год.
9:30 – 17:30
I. Трудови правоотношения
Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен).
Изменение и прекратяване на ТД – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
Трудова книжка – записи. УП-2 и УП-3.
Кафе пауза

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение
Заповеди
Книги и регистри
Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
Вътрешни правила за работната заплата
Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Обедна почивка

III. Работно време
Видове работно време, режими на работа и документация за тях
Промяна на режима на работа – нормативни рестрикции, проверки от ИТ
Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)- въвеждане, документиране, отчитане
IV. Отсъствия от работа, документация
Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
Отпуск по майчинство, особености и примери
Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
Служебни и творчески отпуски
Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване
Кафе пауза

V. Практически упражнения по трудовите правоотношения

Разглеждане на казуси от практиката, въпроси, дискусия

За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Общ регламент за защита на данните (GDPR). Документи, роля и задължения на служителите по Човешки ресурси.
11 юли 2018 год.
9:30 – 17:30
Регламент (ЕС) 2016/679

Стратегически цели на новата уредба.

Ключови промени и различия
Права на субектите на данни
Кафе пауза

Обработващи лични данни под ръководството на Администратор или Обработващ лични данни
Вътрешни правила за обработване на лични данни

Задължения и отговорности
Водене на регистри
Техническо осигуряване защитата на данни
Събиране, обработване, съхраняване, заличаване и унищожаване на данни
Обедна почивка

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента

1. Документи при постъпване на работа съобразно Регламента.

2. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.

3. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.
Кафе пауза

IV. Практически занимания
Изработване на примерни документи по изискванията на Регламента
Изработване на примерни декларации и съгласия за служителите и работниците
Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Такса за 1 участник – 320 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 290 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 09.07.2018 г.
Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/3059

За контакт: 0886847933

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.