Семинар „Постигане на споразумение относно дълга – производство по стабилизация и ефективни преговори“

Приключило

4 октомври 2018

София

Семинар „Постигане на споразумение относно дълга – производство по стабилизация и ефективни преговори“

Дата:

4 октомври 2018, четвъртък

Час:

9.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала „A-hub“, София, ул. „Христо Белчев “№ 3

Връзки:

Обучения

За контакти:

E-Mail

За събитието

Семинарът има за цел да представи реда и условията за откриване на  производство по стабилизация на търговец по Търговския закон (в сила от 1 юли 2017 г.) по начин, който адаптира комплицираната уредба към практическата необходимост да бъде постигнато споразумение относно удовлетворяването на кредиторите и запазването на предприятието на търговеца. Обучението е с дискусионна насоченост и програмата му е съставена на основата на идентифицираните спорни и неясни места в уредбата и първите въпроси, които практиката поставя.

Освен как ефективно да участваме в  процедурата, семинарът ще ни научи как да преговаряме за максимално добри резултати. Участниците ще придобият практически умения за водене на преговори и за използване на техниките на въздействие и убеждаване в хода на предоговарянето на задълженията.

Семинарът се осъществява в партньорство със Сдружение „Споразумения“.

В програмата на обучението са включени въпроси относно:

–          Предпоставките за допустимост и основателност на молбата за откриване на производство по стабилизация.

–          Легитимирания молител, компетентния съд и процесуалните правила.

–          Процедурата за приемане на план за стабилизация.

–          Стъпките в ефективните преговори.

–          Успешните техники за въздействие в преговорите – нестандартно слушане, въпроси за извеждане на скрити мотиви и цели, смяна на рамката.

–          Стратегии за излизане от сложни ситуации в преговорите по стабилизация – когато кредиторът не иска стабилизация, а „пари веднага“ или когато длъжникът не иска стабилизация, а „да се измъкне“.

–          Ролята на адвокатите и консултантите.