Обучение „Подход за обслужване на клиенти“

Приключило

1 февруари 2018

София

Обучение „Подход за обслужване на клиенти“

Дата:

1 февруари 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет. 1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, +359 882 606 008, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта е да систематизираме действията си, да се научим да поставяме цели, но и да следим дали реално ги постигаме. Да изграждаме и гласуваме доверие, да контролираме взаимоотношенията с клиентите

Да осъзнаем кои са нашите клиенти

Това основополагащ момент при работата с клиенти, а осъзнаването му ще ни разкрие правилния път към успеха.

Обучението съдържа десет теми, в които се корени същността на обслужването на клиентите

Дефиниране на клиента
Обслужване
Подход. Мотиватори
Подсъзнание и механизъм за Обработване на информация
Визия и мимики
Език на тялото
Глас. Телефонни разговори
Специални думи. Управление на разговора
Личностно целеполагане
Изграждане на доверие и добра атмосфера. Грешкозащита
Това обучение ще Ви помогне да промените отношението си към:

клиентите;
колегите;
фирмата;
продуктите;
себе си.

АУДИТОРИЯ

Курсът е подходящ за всички йерархични нива и отдели във фирмата, тъй като всеки, пряко или косвено, е ангажиран с процеса на обслужване на клиента

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси, ролеви игри.