Пети бизнес форум Фарма на сп. „Мениджър“

Приключило

27 февруари 2018

София

Пети бизнес форум Фарма на сп. „Мениджър“

Дата:

27 февруари 2018, вторник

Час:

10:00 - 13:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Мениджър Нюз

За събитието

Няколко глобални тенденции ще определят в следващите години развитието не само на фарма индустриите и здравните системи, но и на обществата като цяло.

Демографски натиск, технологиите и диктуваните от тях трансформации, нараставането и разпространението на хроничните заболявания заради застаряването на населението са не само трендовете, които ще движат близкото бъдеще, но и новите предизвикателства, които се нуждаят от нови решения. Всичко това поставя на преден план необходимостта от развиване на здравна икономика от нов тип – с разумно и навреме планирани, но и правилно насочени жизненоважни инвестии в доказано ефективни здравни политики.

Умелото управление на здравеопазването все повече ще се налага като структуроопределящ отрасъл във всяка икономика. Петият Бизнес Форум Фарма на сп. „Мениджър“ ще потърси рецепти за успех.

Водещи теми:

– Фармацевтичната индустрия – двигател в търсенето и налагането на ефективни решения и иновативни подходи в създаването на икономика на здравето от нов тип.

– Инвестиции и здравни политики – как трябва да се преформулират моделите на финансиране, за да имаме ефективно управление на публичния финансов ресурс и да бъде преодолян растящия дисбаланс с доплащане от страна на пациентите

– Дигиталната трансформация – промяната, която задава нови стандарти в здравеопазването.

– Какви трябва да са приоритетите на България в сферата на здравеопазването, за да следва скоростта на глобалните тенденции в този сектор.