Пета национална конференция по биоетика и биоправо „Моделиране на живота – биоетични и биоправни хоризонти на медицината и технологиите“

Приключило

17 - 18 Ное. 2017

София

Пета национална конференция по биоетика и биоправо „Моделиране на живота – биоетични и биоправни хоризонти на медицината и технологиите“

Дата:

17 - 18 Ное. 2017, петък - събота

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Нов български университет, I-ви корпус, 213 ауд., София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Предизвикай правото!

За събитието

Пета национална конференция по биоетика и биоправо „Моделиране на живота – биоетични и биоправни хоризонти на медицината и технологиите“ е фокусирана върху следните теми:

асистирана репродукция, генетика, биомедициски технологии.

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на съвременното отношение към живота като феномен на биологичното, но и като функция на технологичното.

Конкретните теми, върху които се фокусира Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо “Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”, са:

А. модерни практики в областта на асистираната репродукция (моделиране на началото на живота):

– промененото отношение към бременността и майчинството;

– in vittro технологии;

– пренатална диагностика;

– заместващо майчинство;

– родителство и пол, включително еднополови бракове и транссексуалност;

Б. правни и етични аспекти на генетиката (моделиране на конституцията на живота):

– генетични изследвания;

– генетична неприкосновеност;

– генетична информация;

– негативна и позитивна евгеника;

– клониране;

– генетични модификации: ГМО, генна терапия и пр.;

– генетични патенти и “генетична собственост”;

В. новите технологии и тяхното социално значение (моделиране на границите на живота);

– нови технологии за диагностика и лечение;

– телемедицина;

– медицина и изкуствен интелект;

– технологии и медицински изделия;

– технологии и лекарствени продукти.

Извън фокуса на конференцията, ще се приемат и доклади по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, включително:

– модерни трансформации в отношението “лекар-пациент”, правата на пациента и новите практики за неговата идентификация;

– модерни разрешения в областта на донорството и трансплантацията;

– актуални политики в пренаталната медицина;

– модерни практики на телесни модификации;

– етични и правни проблеми на лекарствената политика;

– нови аспекти на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна);

– етични кодекси

– и други.

Конференцията е предназначена за всички, които стават свидетели на засилващото се проблематизиране на понятието за “живот” в резултат от нарастващите възможности за осъществяване на контрол върху самата конституция на биологичното. Постиженията на генетиката, тяхното “осребряване” в сферата на асистирана репродукция и технологичното моделиране на живота в цялото многообразие на неговите проявни форми поставя редица въпроси относно границите на човешката намеса. До каква степен можем да предопределяме генетичната основа на човека и кой носи отговорност за това? Какво е бъдещето на родителството в свят, в който хората се създават най-вече благодарение на технологиите? Може ли да имаме определени изисквания към родителите да полагат определена грижа по проучване, редактиране и цензуриране на възможния геном на своите неродени деца? Кой притежава правата върху гените и върху живота, който те осигуряват – не само при генно модифицираните растения и животни, но и при генетично подобрените човешки същества? Какви нови услуги и възможности предлагат новите технологии пред живота на хората? Може ли тялото да бъде “заселено” от медицински импланти, които да осигурят неговото здраве, а защо не и безсмъртие?

Заповядайте в една утвърдена общност, ангажирана с въпроса за биологичния живот в контекста на етичната същност и правния статус на човешката личност.