Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

Приключило

2 - 3 Ное. 2018

София

Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

Дата:

2 - 3 Ное. 2018, петък - събота

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

БДОДГ е професионална организация с идеална цел, член на Българската Асоциация по Радиология. Членове на Дружеството са лекари със специалност по Образна диагностика, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. Нашето желание е за членове да привлечем колеги млади лекари, специализиращи Образна диагностика и рентгенови лаборанти.

Дружеството си е поставило за цел да разработи и въведе в клиничната практика, адекватен на световната практика, медицински стандарт по образна диагностика на гърда. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

На предстоящата Първа конференция на БДОДГ водещи специалисти от страната ще представят своя опит в областта на мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно – резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.

Ще бъдат поканени гост-лектори от Европейската асоциация по образна дигнастика на гърда (EUSOBI).

Ще бъде представен доклад от представител на Националния Раков Регистър за заболяемостта и смъртността от рак на гърдата в България.

Ще бъдат обсъдени организационни въпроси за бъдещата дейност на Дружеството.

Във втория ден на Конференцията, със съдействието на водещите медицински компании, ще се организира практически курс, в който участниците да се докоснат до нови технологични възможности и решения на по-редки клинични случай.