Панаир на идеи за инвестиции в корпоративни социални иновации

Приключило

28 юни 2018

София

Панаир на идеи за инвестиции в корпоративни социални иновации

Дата:

28 юни 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Свободен

Място:

Campus X, Community Blue, София, бул. Александър Малинов № 31

За контакти:

Евгений Иванов, 0896630393, E-Mail

За събитието

Евроконсултантс България С.А. АД има удоволствието да ви покани на 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 09:30 до 14:00 ч. за участие в панаир на идеи за представяне на инвестиционни възможности в корпоративни социални иновации (КСИ), който ще се проведе в Campus X, зала Community Blue, партерен етаж на адрес гр. София 1729, бул. Александър Малинов № 31.

В рамките на панаира на идеи, предвиден във формат match-making (B2B), ще бъдат представени до 10 идеи за корпоративни социални иновации от техните създатели, които ще търсят съмишленици, партньори и инвеститори за тяхната реализация.

Програма на match-making събитието:

09:30-10:00 ч. Регистрация на участниците
10:00-10:15 ч. Въведение:
• Представяне на проекта, в рамките на който се реализира панаира на идеи
• Представяне на условията и начина на провеждане на панаира на идеи
10:15-12:30 ч. Представяне на идеите за корпоративни социални иновации:
• Всяка една от идеите за КСИ се представя в рамките на 10 минути
• След представянето на идеята, участниците в панаира на идеи може да задават уточняващи въпроси – по 5 минути на участник
12:30-14:00 ч. Кафе пауза и двустранни срещи между участниците (собственици на идеите за КСИ и инвеститори/партньори за тяхната реализация)

Събитието е отворено към всички, които проявяват интерес към корпоративните социални иновации, възможностите за инвестиране в тях и създаването на партньорства за реализирането им.

Панаирът на идеи се организира от „Евроконсултантс България С.А.“ АД, в качеството му на бенефициент по проект №BG05M9OP001-4.001-0094 “Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.