Втора годишна конференция „Околна среда и безопасни условия на труд 2015“

Приключило

8 октомври 2015

София

Втора годишна конференция „Околна среда и безопасни условия на труд 2015“

Дата:

8 октомври 2015, четвъртък

Час:

08:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, София, СОФИЯ, ПЛ.

За контакти:

E-Mail

За събитието

Конференцията е с поглед към основополагащи теми в съвременната икономическа и бизнес среда.

Втора годишна конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015“ обръща поглед към някои от основополагащите теми в съвременната икономическа и бизнес среда.

Индустриалната екология заема все по-централно място в политиките на
организациите, осъществяващи дейността си в стратегически важни
направления като промишлеността, производството и др. Нарастващото
отражение на тези дейности върху обкръжаващата среда определя
и нуждата от провеждане на целенасочена работа в посока устойчиво развитие.
Здравословните и безопасни условия на труд са задължителен елемент от политиката на всяка една компания и поставят пред мениджърския екип предизвикателства и отговорности, които трябва да бъдат посрещани адекватно.
По време на форума ще бъдат разгледани някои от ключовите средства, чрез които се изгражда обликът на модерния корпоративен свят. Сред тях е концепцията за създаване на интелигентното работно място с
оглед осигуряване на благоприятна работна среда и насърчаване на
производителността на труда и постигането на по-добри резултати.