Семинар „Очаквани промени в Закона за ДДС, в сила от 1 януари 2020 г.“

16 декември 2019

София

Семинар „Очаквани промени в Закона за ДДС, в сила от 1 януари 2020 г.“

Дата:

16 декември 2019, понеделник

Час:

8:30 - 15:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София, ул. "Незабравка" № 25

За контакти:

Елинка Рашкова, 0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Очаквани промени в Закона за данък върху добавената
стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

Лектор: Мина Янкова, специалист ЗДДС

Дата: 16.12.2019 г., гр. София, парк-хотел „Москва“

Предназначен за: счетоводители, данъчни адвокати, финансови мениджъри

Програма

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 10:30 ч.
1. Нови правила в ЗДДС за 2020 г.:
Въвеждане в ЗДДС на Директива 2018/1910 на Съвета, с което
се създават правила по отношение на трансграничните сделки във връзка с:
– режима на складиране на стоки до поискване от клиента,
– верижните сделки,
– ролята на идентификационния номер по ДДС и на VIES декларация в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч.
2. Транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право;
3. Привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на ЕС;
4. Промени, свързани с намаляване на разходите за данъчната администрация и на административната тежест за гражданите и бизнеса;
5. Прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона;
12:30 – 13:00 ч. Обяд
13:00 – 15:00 ч.
Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност
Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност
Отговори на въпроси на участниците, касаещи прилагането на ЗДДС и ППЗДДС
15:15 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификат

Такса за участие: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания – 20%!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

>> За регистрация: https://www.expert.raabebg.com/seminari/ochakvani-promeni-v-zakona-za-dank-vrhu-dobavenata-stoynost-v-sila-ot-1-yanuari-2020-g