Обучение „Обучителна книга игра за мениджъри“

Приключило

14 септември 2020

Online

Обучение „Обучителна книга игра за мениджъри“

Дата:

14 септември 2020, понеделник

Час:

12:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Към курса

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Multitrain

За събитието

Книгите игри (g-book или game book) имат голям обучителен потенциал. Играта и забавлението в книгата се състои от възможността да избирате сами пътя на разгръщането на историята, преминавайки през лабиринт от решения. Предварителните тестове на прототипа на тази стратегическа книга игра, разкриха много добра ползваемост и педагогически потенциал.

Предизвикателството: Как ще се справите като ръководител в сложна и многопластова ситуация, в която хората от екипа ви действат под влиянието на различни (често скрити) мотиви и емоции? Тази книга лабиринт започва с представянето на проблем, който вие като мениджър имате с един от служителите си.

Изборите: Вашите предпочитания, по всяка вероятност, ще се различават от тези на останалите хора. Тук не съществува точно определена „линия на поведение“, аналогията е – реалният живот. Ще може да тествате сами себе си в различни ситуации, което ще доведе до по-доброто ви себеразбиране и ще отключи потенциала ви за развитие.

Последствията: Всеки избор, който направите, ще ви постави в нов контекст. Придвижването ви напред ще се определя от поведението и действията, които ще предприемете във всяка една от ситуациите, представени като „избор“ от няколко възможни отговора. Дали тези избори са „добри“, или „лоши“? Дали вашите решения са „правилни“, или „неправилни“ ще оцените по последствията, които предизвикват те. Чрез тази дигитализирана книга игра ще тренирате уменията си да преценявате последствията преди да вземете решение.

Игровата механика: В началната сцена ви се дава възможност да решите коя ще бъде „първата стъпка“, която ще предприемете. Ще трябва да запишете номера на избрания от вас отговор в кръгчето върху листа за отговори (предоставен като файл за сваляне) и ще бъдете отпратени на сцена, която отговаря на този номер. Повтаряйте тази процедура при всяка следваща стъпка и записвайте номера на решението си в кръгчето. Дизайнът на книгата лабиринт е опростен, за да можете да се концентрирате върху сюжета и решенията, които вземате.

Резултатите: Тестът за вашите мениджърски способности е как можете с минимални ходове да решите адекватно проблема. Ако не успеете, работникът ще напусне или пък вие ще го уволните. Винаги можете да се върнете в началото и да изпробвате различна линия на поведение, за да видите как вашите решения влияят на хората в екипа и на организацията.
Потопете се в ситуацията на тази онлайн книга игра за ръководители и ще се радваме да видим вашето мнение в коментарите.

Успех в начинанието!

Като цяло книгата игра е предназначена за мениджъри на средно или в начално ниво. Високите нива мениджъри също имат какво да научат. Книгата е тествана в обучения на 185 мениджъра от високо ниво. Резулатите предизвикват размисъл. В 64% от случайте човекът или напуска, или ръководителите го уволняват. В края на обучението (при ретест) 100% решават адекватно проблема. Ако ръководителят е наистина опитен, може да се измъкне от лабиринта с няклко находчиви решения на предизвикателните ситуации.