Обучителен семинар по проекта ECLI-BG

20 септември 2018

Пловдив

Обучителен семинар по проекта ECLI-BG

Дата:

20 септември 2018, четвъртък

Час:

10.00

Достъп:

Свободен

Място:

Окръжен съд, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

АПИС

За събитието

Във връзка с изпълнение на проекта ECLI-BG от месец септември до месец октомври ще се проведат обучителни семинари, които имат за цел да запознаят участниците със стандарта ECLI и неговото значение за осигуряването на достъп до съдебна практика на държавите-членки на ЕС по трансгранични казуси, както и с някои от най-значимите трансгранични правни информационни услуги. Семинарите ще се проведат в сградите на окръжните съдилища и са насочени към магистрати, практикуващи юристи и служители на съдебната администрация.