Обучителен семинар по проекта ECLI-BG

20 септември 2018

Видин

Обучителен семинар по проекта ECLI-BG

Дата:

20 септември 2018, четвъртък

Час:

13:00

Достъп:

Свободен

Място:

Окръжен съд, Видин

За контакти:

E-Mail

Организатори:

АПИС

За събитието

Как да търсим съдебна практика по трансгранични казуси –
обучителен семинар по проекта ECLI-BG в гр. Видин.
Във връзка с изпълнение на проекта ECLI-BG на 17.09.2018 г. в гр. Видин ще се проведе обучителен семинар, който има за цел да запознае участниците със стандарта ECLI и неговото значение за осигуряването на достъп до съдебна практика на държавите-членки на ЕС по трансгранични казуси, както и с някои от най-значимите трансгранични правни информационни услуги. Семинарът е насочен към магистрати, практикуващи юристи и служители на съдебната администрация.
Събитието ще се проведе в сградата на Окръжен съд.