Обучение „Възможности за финансиране на проекти по ОПИК“

Приключило

12 юни 2017

София

Обучение „Възможности за финансиране на проекти по ОПИК“

Дата:

12 юни 2017, понеделник

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Българска търговско-промишлена палата , София, ул. "Искър" 9

За контакти:

(02) 8117 525/505, (02) 8117 505, E-Mail

За събитието

Българската търговско-промишлена палата и Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, организират еднодневно обучение за фирми във връзка с процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Целта на обучението е да повиши информираността на МСП относно финансова рамка и бюджет на Програмата, изискванията на процедурата и условията за кандидатстване. Специално внимание ще бъде обърнато на стъпките по подготовката на проектните предложения, както и на критериите за оценка. Обсъдени ще бъдат трудностите, които фирмите срещат при попълването на документите.

В допълнение, експерти от УниКредит Булбанк ще представят финансовите инструменти в помощ на МСП, кредити и гаранции.