Обучение Сертифицирани строителни специалисти за пасивни сгради

Приключило

14 - 15 апр. 2019

София

Обучение Сертифицирани строителни специалисти за пасивни сгради

Дата:

14 - 15 апр. 2019, неделя - понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

BKH Train-To-Nzeb, UACEG, София, Бул. Христо Смирненски 1

За контакти:

E-Mail

За събитието

Ново обучение за Сертифицирани строителни специалисти за пасивни сгради със спецалност „Сградна обвивка“! Курсът се провежда по официалната програма на Институт Пасивна къща – Германия и продължителността му е два дни.

Знанията за изграждането и обновяването на сгради, и по-конкретно за сградната обвивка и сградните системи, са от решаващо значение за разбирането на съвременните тенденции в строителството. Стандартът Пасивна къща е нискоенергиен строителен стандарт, който се развива и се актуализира постоянно. Пасивната къща се характеризира с особено високо равнище на комфорт и изключително ниска консумация на енергия, като качеството на сградната обвивка и сградните системи е от първостепенно значение за една пасивна къща.

Пасивните къщи са доказали се във времето като успешни, както при ново строителство, така и при обновявания. От 2021 г. всички нови сгради трябва да отговарят на изискванията за почти нулевоенергийните сгради (NZEB) в съответствие с Директивата за сградите (EPBD) на ЕС.

Курсистите се запознават с принципите на пасивната къща и строителните процеси, както и разглеждат нейната икономическа ефективност. След основополагащите лекции възможностите за специализация са в две дисциплини – „Сградна обвивка” и „Сградни системи”. В първата се разглеждат по-подробно сградната обвивка, компонентите и топлинните мостове, а във втората съответно вентилацията, отоплението и охлаждането в пасивната сграда.

В рамките на курса „Сертифициран строителен специалист” чрез интердисциплинарен подход и в разумен срок се предава доказана експертиза на опитните строителни специалисти и проектанти.

Организатор е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Лектори: арх. Александър Генчев, сертифициран проектант на пасивни сгради; инж. Александър Станков, сертифициран проектант на пасивни сгради, арх. Ралица Йорданова.

При желание, завършилите курса могат да се явят на изпит „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ за придобиване на международно признатия сертификат (Certified Passive House Tradesperson) и да се включват в официалния списък на „Сертифицираните строителни специалисти за пасивни сгради”, който дава достъп на всички участници в строителния процес до информация за квалифицирани строителни специалисти и фирми по всяко време.