Обучение „Счетоводство“

Приключило

1 окт. - 18 Дек. 2018

София

Обучение „Счетоводство“

Дата:

1 окт. - 18 Дек. 2018, понеделник - вторник

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Образователен бизнес център "Хермес", Индустриална сграда Електроника, София, бул."Шипченски проход" № 63

За контакти:

E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител“.

Специалност: „Оперативно счетоводство“.

 

Хорариум: 100 учебни часа.

Занятия: Присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Обучението е организирано в следните модула:
• Оперативно счетоводство;
• ТРЗ и личен състав;
• Данъчни закони.

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.