Обучение „Промяна към прогрес: Мисловни процеси от Теория на ограниченията“

Приключило

31 ян. - 1 февр. 2019

Пловдив

Обучение „Промяна към прогрес: Мисловни процеси от Теория на ограниченията“

Дата:

31 ян. - 1 февр. 2019, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Limacon Event Center

За събитието

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ В ПЛОВДИВ 31.01. и 01.02.

📆 31.01. – 01.02. Limacon Event Center Plovdiv

Теория на ограниченията (ТОС) е управленска философия и практически методи за непрекъснато подобрение. ТОС осигурява постигане на стабилност и растеж в най-кратък срок.

ТОС се прилага с голям успех в образователната, здравната и съдебна системи, местната и държавна администрация на много държави.

В бизнеса големи компании като Toshiba, Boeing, Mazda, ABB, както и хиляди по-малки постигат значително подобрение на резултатите, като в същото време подобряват екипната работа, комуникацията и мотивацията.

3 ФУНДАМЕНТАЛНИ ВЪПРОСА, НА КОИТО ТОС ДАВА ОТГОВОР:

🚩 Какво да променим?
– Във всяка ситуация съществуват много пречки за постигане на целите.
– Всички тези пречки са взаимосвързани и взаимозависими. В основата винаги е един проблем – главното ОГРАНИЧЕНИЕ. – – Всички останали са следствие от това ограничение.
Фокусираме се върху основния проблем, вместо да разпиляваме време и ресурси. Решаването на основния проблем води до отпадане на всички други, които зависят от него.

🚩 Каква да бъде промяната?
– Намираме решение, което премахва основния проблем (не е компромис или маскиране на проблема) и осигуряваме да няма негативните ефекти в резултат на намереното решение.

🚩 Как да направим промяната реалност?
– Съществува съпротива срещу промените. Причините са различни: прекалено голямо натоварване, страх от загуба на работата, страх да не бъдеш обвинен в некомпетентност, зона на комфорт …
– Ключовите хора трябва да осъзнаят ползите от промяната за организацията и за тях, трябва да разберат, че минусите на промяната са под контрол, няма да загубят нищо ценно, както и че има голям минус от непромяната. Така осигуряваме активно участие в процеса на промяна.
– Необходимо е да премахнем вътрешните спирачки – „Двигатели на дисхармония“

МИСЛОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:

– бърза ориентация и анализ на големи количества информация,
– намиране на нови и нестандартни решения,
съставяне и изпълнение на планове за постигане на амбициозни цели,
– наблюдение, оценка и подобрение на постиженията.

1. Мисловен инструмент „Логически клон“. Инструмент за намиране на логическите връзки между основните факти. По този начин се задълбочава и разширява мисленето, осигурява се много по-добро разбиране. Логическият клон ни учи да не приемаме реалността за сложна, а да намираме връзки и простота.

Приложения на логическият клон:

📍 Тестване на нови идеи
📍 Разкриване на потенциални разрушителни ефекти. Разкрива негативни клони, които влошават проблемите.
📍 Разработване на позитивни подсилващи цикли
📍 Инструмент за убеждаване на вземащите решения
📍 Инструмент за първоначално планиране

2. Мисловен инструмент „Облак за изпаряване на конфликти“ – Основно научно убеждение е че в природата не съществуват конфликти. В човешката реалност съществуват конфликти, защото има нещо непълно в нашето разбиране, поне една от страните има допускане, което приема за факт. „Облакът“ е логически инструмент, който насърчава яснота и фокус, позволява да разберем конфликта, да проверим допусканията и да намерим решение, което е печелившо и за двете страни.

3. „Дърво на Амбициозната цел“ е мисловен инструмент, който дава възможност да:
– Формулираме целта си
– Разпознаем и да се справим с пречки които предотвратяват постигане на целта
– Изградим план на стратегията и тактиката „стъпка по стъпка“ за постигане на целта.
– Повишим и поддържаме мотивацията си
– Видим очакваните резултати: положителните следствия.

ПРОГРАМА
Ден 1

1. Увод в Теория на ограниченията. Система за непрекъснато подобрение и успех.
2. Защо да правим промяна? Каква е целта?
3. Какво да променим? Нежелани ефекти – Какво пречи за постигането на целта ни?

Логически клон – инструмент за причинно-следствен анализ дава възможност за намиране на причината на различни ефекти – коренният проблем. С логическият клон правим първоначално планиране, разкриваме потенциални негативни ефекти, тестваме нови идеи.

Ден 2

4. Каква да бъде промяната? Как да решим коренния проблем?

Облак за изпаряване на конфликти – логически инструмент, който позволява да разберем конфликта, да намерим скритите допускания, да намерим решение, което е печелившо за двете страни.

5. Как да направим промяната реалност?

Дърво на амбициозната цел – логически инструмент за постигане на цели смятани за невъзможни. Дава възможност за ясно формулиране план „стъпка по стъпка“ за постигане на целта. Инструмент за анализ, дава възможност да разпознаем и да се справим с пречки които не позволяват постигане на целта. С този инструмент можем да „видим“ очакваните резултати, да поддържаме и повишаваме мотивацията си.