Обучение „Програма Обучение на обучители – 15-то издание!“

Приключило

16 февруари 2019

София

Обучение „Програма Обучение на обучители – 15-то издание!“

Дата:

16 февруари 2019, събота

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

"Трансформация" ЕООД, ет. 4, офис 403, София, ул. „Жолио Кюри” № 20

За контакти:

0889 81 80 65, E-Mail

Организатори:

За събитието

Здравейте, колеги,
Имам удоволствието да ви поканя в 15-то издание на програма „Обучение на обучители“.

Тя е насочена към цялостна подготовка на обучителите и организаторите на обучителен процес. Успешно завършилите програмата могат:
– до определят нуждите от обучение
– да формулират цели и да планират резултати от обучение
– да определят учебно съдържание
– да избират и прилагат обучителни методи, съобразно конкретните цели на обучението и характеристиките на групата
– да провеждат обучения
– да фасилитират научаването и груповия процес
– да оценяват резултатите от проведено обучение.

Участниците имат възможност да черпят от опита на треньори с дългогодишен опит в бизнес среда, в публичния и неправителствения сектори, да създават контакти и да израстват с помощта на обратната връзка от колегите и водещите.

Работата по време на четирите тренинг семинара се подпомага от дейности и ресурси в електронната платформа MOODLE. В програмата са включени и две уеб конференции, разработка на две самостоятелни практически задания и практически изпит – водене на демонстрационна обучителна сесия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: три месеца; 150 часа, 50 от които – присъствени семинарни занятия.

Семинар 1. Обучение на зрели хора. Оценка на потребностите от обучения – 16 февруари, 2019
Семинар 2. Дизайн на обучения – 16 март, 2019
Семинар 3. Провеждане на обучение – 20 – 21 април, 2019
Семинар 4. Оценка на ефективността на обученията – 18 май, 2019
Провеждане на демонстрационни обучителни сесии – изпитна задача – 19 май, 2019

КВАЛИФИКАЦИЯ: успешно завършилите участници получават сертификат за преминато обучение.

Информация за програмата може да намерите на transformacia.bg .
Отстъпки за студенти, членове на професионални сдружения и повече участници от една организация!

Оставам на разположение за допълнителни въпроси.
Поздрави!

Галина Грозева
„Трансформация“ ЕООД

tel: (+359) 0889 81 80 65
web: www.transformacia.bg