Обучение „Привличане и задържане на успешни служители“

Приключило

13 септември 2017

София

Обучение „Привличане и задържане на успешни служители“

Дата:

13 септември 2017, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет. 1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, +359 882 606 008, E-Mail

За събитието

Много българи напуснаха и продължават да напускат страната. Работодателите се затрудняват и все по-трудно откриват необходимите им служители. Защо става така? Само заплащането ли е причината? Правилният подбор, адекватната оценка на труда, на уменията и резултатите, също са важни. А също и управленските умения на ръководния състав, работната атмосфера…

Какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим при нас ще научите, ако участвате в това обучение

АУДИТОРИЯ

Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

УЧЕБНА ЦЕЛ

да изясни разбирането за успешен служител;
да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
да предизвика анализ и евентуални промени в  уменията на мениджмънта за ръкововодство на хора;
да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

ТЕМАТИКА

предварителната подготовка;
как да открием и привлечем бъдещите успешни служители;
как да задържим успешните служители;
и още.

ВОДЕЩ

Васил Арарски е над 30 години мениджър по управление на човешки ресурси в големи международни компании, член на директорски бордове, преподавател в НБУ и консултант. Той ще ви запознае с важни аспекти на привличането и задържането на добри служители. Ще имате възможността да научите и сравните добри и лоши практики в управлението на хора, да изградите и прилагате успешни форми за взаимоотношения със служителите.

МЕТОД НА РАБОТА

презентация;
гъвкаво и адаптивно следване на учебния материал;
съобразяване с интересите и познанията на участниците;
споделяне на характерни примери от практиката;
предизвикване на активно участие на присъстващите.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми