Обучение по зелена икономика

Приключило

28 септември 2018

София

Обучение по зелена икономика

Дата:

28 септември 2018, петък

Час:

13:00 - 18:15

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

HOTEL LEGENDS SOFIA, София, 54-56, "Cherni vrah" Blvd.

За контакти:

E-Mail

За събитието

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

Ще научите какво представлява кръговата икономика. Актуални тенденции в областта на ресурсната ефективност, управлението на отпадъците и как да приложите наученото на практика, във Вашата община или компания.

С КАКВО ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНО ЗА ВАС?

Ще получите безплатен достъп до образователна он-лайн платформа с богата актуална информация и обучителен видео курс от 9 теми за зелена икономика.
Ще ви подскажем идеи за „зелени“ КСО проекти, които можете да приложите в своята фирма или община. Освен това ще получите трибуна за публикуване на подобни проекти, които вече са били реализирани във Вашата фирма или община.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНО?

Обучението е много подходящо за журналисти, еколози на общини, ПР специалисти, както и различни експерти и консултанти с интереси в областта на зелената икономика, които искат да подобрят знанията си в тази област.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

Участието е безплатно, но за да ви запазим място трябва да изпратите заявка на registration@biforum.org в срок до 25.09.2018г., съдържаща Вашите имена, длъжност и организация, както и телефон и e-mail за обратна връзка.
За допълнителна информация: 02/951 52 59; 951 57 59