Обучение по предприемачество и успешно създаване на бизнес в Сливен

Приключило

10 - 19 юни 2019

Сливен

Обучение по предприемачество и успешно създаване на бизнес в Сливен

Дата:

10 - 19 юни 2019, понеделник - сряда

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Конферентна зала на Областна администрация - Сливен, Сливен, ул. "Димитър Добрович" № 3

За контакти:

E-Mail

За събитието

Приятели,

имаме удоволствие да обявим предстоящото безплатно обучение по „Предприемачество и създаване на успешен бизнес“ в Сливен по Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“.

След активния ви интерес по време на Информационния ден бихме искали да споделим и датите на първата ни обучителна група в Сливен – начало – 10 юни 2019 г., понеделник, продължителност 8 работни дни и край на 19 юни, сряда, включително.

Срещите ни се провеждат от 10.00 ч. до 17.00 ч., а групата е лимитирана до 10 човека.

Място на провеждане: Конферентна зала на Областна администрация – Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3.

Основни лектори в обучението са Милен Марков, Илина Маринова и Христо Ковачев и Гавраил Гавраилов.

Все още имаме 5 свободни места!

Очакваме ви на 10 юни от 10.00 ч,, за да бъдете част от Предприемачите в Действие!.

За потвърждение на участие, моля пишете на адрес start@startuphub.bg или се регистрирайте на www.StartupHub.bg

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕМИ:

Тема 1 Вие като предприемач
Тема 2 Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
Тема 3 Форми на търговска дейност
Тема 4 Персонал, правни отговорности и застраховка
Тема 5 Финансово планиране
Тема 6 Капитал и видовеизточници
Тема 7 Стартиране на бизнеса
Тема 8 Екологична ефективност
Тема 9 Водене на преговори
Тема 10 Стратегическо планиране


Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ се осъществява от водещият партньор „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас” и от партньорът Агенция Про Уей ЕООД, и се финансира от процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.