Обучение „Планиране на приемствеността в компанията“

Приключило

4 - 5 окт. 2017

София

Обучение „Планиране на приемствеността в компанията“

Дата:

4 - 5 окт. 2017, сряда - четвъртък

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Китов център, София, ул. Люлин планина 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център

За събитието

Разработването на менторски програми и развитието на таланти с висок потенциал са ключови функции на всеки отдел „Човешки ресурси“, който иска да бъде най-ценният съюзник на бизнеса.

Планирането и управлението на приемствеността е изключително ефективен инструмент за постигане на високи резултати в екипите.

Обучението „Планиране на приемствеността в компанията“ може да ви бъде от полза при актуализиране на политиките за развитие на човешките ресурси в компанията, при предстоящо разрастване или преструктуриране на организацията, както и при индикации за проблем с текучеството на персонала.

Цели на обучението:

да се надградят и систематизират знанията и уменията относно:

Структуриране на процесите за осигуряване на приемственост в компанията
Разработване и прилагане на дейности по планиране, развитие и задържане на човешкия капитал в компанията
Подготовка и ангажиране на наставниците в процеса на обучение
Създаване на Банка „Резервни кадри“ в организацията

Обучението е подходящо за:

HR мениджъри и експерти в областта на Управлението на човешките ресурси
Собственици и управители на фирми
Ръководители на функционални звена

Учебен формат:

Интерактивно обучение с практически казуси, работа в групи с дискусии и симулации.

Програма:

I. Разработване и имплементиране на политика за приемственост в компанията

Стратегическо планиране на персонал за различни функционални звена
Проектиране и планиране на кариерните пътеки в компанията
Кариера и изграждане на корпоративна принадлежност
Практически модул

II. Менторска програма

Планове за развитие и планове за приемственост на служителите
Необходими условия за споделяне на знания от опитните служители
Обучение и мотивация на менторите
Подготовка и реализиране на менторска програма

III. Видове системи за кариерно развитие

Кариерно развитие „на входа“
Градиращи системи за кариера
Програми за развитие на таланти
Практически модул

IV. Създаване на Банка „Резервни кадри“

Разработване на програма
Kомуникиране сред служителите в компанията
Модели и инструментариум за Банка „Резервни кадри“
Анализ на ефекта от проведената програма
Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 340 лв. без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, обяд – кетъринг “Мати Ди”, много кафе – “Кабо Верде”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.