Обучение „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“

Приключило

13 - 14 мар. 2018

София

Обучение „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“

Дата:

13 - 14 мар. 2018, вторник - сряда

Час:

10.00 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала „Китов център“, ет.1, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

13 – 14 март 2018 г., 10.00 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Ася ИВАНОВА 

ТЕМИ:

Организационна структура;
Видове организационни структури;
Длъжности. Анализ на длъжностите;
Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането;
Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците.
Методи за оценка на длъжности;
Определяне на критерии за оценка на длъжностите;
Оценка на длъжностите.Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите.;
Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение.
Анализ на пазара и сравнение;
Същност на работната заплата;
Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане;
Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж);
Фактори, влияещи върху работната заплата;
Елементи на работната заплата;
Структура на управлението на заплатите;
Изследване на пазара на труда;
Бюджетиране;
Преглед на заплащането;
Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса.
Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни;
Пасивни и активни възнаграждения;
Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането;
Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
Фактори за успех;
Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.
Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане