Обучение „Офис – мениджър“

Приключило

1 окт. - 30 Ное. 2018

София

Обучение „Офис – мениджър“

Дата:

1 окт. - 30 Ное. 2018, понеделник - петък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Образователен бизнес център "Хермес", София, бул. "Шипченски проход" 63

За контакти:

E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Бизнес администрация“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Курса е с практическа насоченост и е организиран в 6 модула:

• Мениджмънт на фирмата
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ

• Управление на човешките ресурси

• Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.