Обучение „Командироване на работници в ЕС“

Приключило

6 юли 2018

София

Обучение „Командироване на работници в ЕС“

Дата:

6 юли 2018, петък

Час:

10:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

E-Mail

Организатори:

КИТОВ ЦЕНТЪР

За събитието

Програма

Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави – членки на ЕС, и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
Обмен на информация между държавите членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.
Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО (редакция, в сила от 1 януари 2017 г.).
Промените в чл. 6а от КСО, в сила от 01.01.2018 г.
Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.