ОБУЧЕНИЕ++ GDPRCS01. Основи на кибер сигурността в контекста на GDPR

Приключило

24 януари 2019

София

Дата:

24 януари 2019, четвъртък

Час:

09:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

АТМ Хотел, Зала 2, София, Цариградско шосе №131

За контакти:

Велиян Димитров, 0895 44 79 75, E-Mail

Организатори:

Виртуални ситеми ЕООД

За събитието

GDPR и кибесигурността са двете страни на една и съща монета

Основни занания за киберсигурността от гледна точка на GDPR. Предмет на всяка стратегия за киберзащита са данните, а рисковете за бизнеса са нейния основен фокус.

Програмата на обучението включва запознаване с видове заплахи за личните данни, методи за атаки от хакери, пътища за изтичане на лични данни, оценка на риска за бизнеса и активите на компанията, одит на иформационните активи на организацията от гледна точка на кибер сигурността в контекста на GDPR.

Базови знания за обхвата на киберзащитата, технологиите за превенция от изтичане на лични данни, значението на минимизирането на данните за киберсигурността, аномалиите в операциите с данни и действията на злонамерените актьори и вътрешните служители.

Оценка на риска и възможните последствия от инцидент с изтичане на лични данни. Намаляване на риска и начини за смегчаване и избягване на тежестта на наказанията вследствие инцидент с изтичае лични данни.

Технологични стандарти за сигурност на данните и връзката им с GDPR. Мониторинг на записите.

Изисквания към киберсигурността на трети страни, на които се предават за обработване лични данни.

Реагиране при инциденти с изтичане на лични данни.

Изискванията към компетенциите на длъжностното лице по защита на личните данни са изключително широки. Вече на всички е ясно, че основни познания за същността на хакерските нашествия и необходимите мерки срещу тях са сред най-необходимите инструменти на ангажираните със задълженията на DPO.

В този курс ще разберете още къде са скрити тъмните данни, какво представлява сенчестото ИТ, как работи тъмната страна на интернет – даркнет.

Кои видове лични данни как и за колко се търгуват там…

Публикувано на 18 декември