Обучение „GDPR за търговци, онлайн търговия и маркетинг“

Приключило

30 юли 2018

София

Обучение „GDPR за търговци, онлайн търговия и маркетинг“

Дата:

30 юли 2018, понеделник

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване , София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Casus Futura

За събитието

Имате ли все още въпроси по регламента за защита на личните данни и неясноти, по приложението му в процесите по проактивно търсене на клиенти?
Какви са изискванията за изпращане на информация до потенциални клиенти?
На колко обучения ходихте в последната една година?
С колко консултанти общувахте?
Колко декларации за предоставяне на вашите лични данни подписахте?
Колко такива ви посъветваха да накарате клиентите да подпишат?
Колко въпроси имате, свързани с регламента за защита на личните данни?

Промените в новия регламент вече започват да се отразяват с много „заблуждаващи“ практики, които бяха наложени в пространството, като те ще се отразят значително върху ефективността на процесите, които изпълнявате или управлявате. Разковничето в оптимизиране на тези процеси е не само в пресечната точка на изискванията на регламента с другите закони и разпоредби, касаещи тези дейности, но и с процесите, които са свързани с изпълнението им.

Онези, които пряко се занимават с процесите по активно онлайн общуване с клиенти и потенциални клиенти са едни от групите, които ще бъдат значително засегнати, ако не бъдат разяснени публично рамките и насоките, в които трябва да се работи, както и кои са рисковете в тази дейност, на които трябва да бъде обърнато внимание при разработване на новите правила и свързаните с тях документи.

За настоящото обучение сме поканили представители на Комисия по защита на личните данни, които ще могат да ви подпомогнат в по-добра и практическа ориентация за това как да ги прилагате в процесите по търсене и намиране на нови служители.

 

Обучението е подходящо за:

Това е подходящо обучение, ако се занимавате с онлайн търговия, дигитален маркетинг, маркетинг, създаване и провеждане на събития, продажба на стоки и услуги и юристи, които ще подпомагат изготвяне и поддържане на документите по тези процеси.