Обучение „GDPR за работодатели“

Приключило

26 - 27 юли 2018

София

Обучение „GDPR за работодатели“

Дата:

26 - 27 юли 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

TheSite, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Casus Futura

За събитието

Имате ли все още въпроси по регламента за защита на личните данни и неясноти, по приложението му в процесите по назначаване, администриране на трудовите отношения със служителите, изготвяне на възнагражденията и изискванията по здраве и безопасност?

На колко обучения ходихте в последната една година?

С колко консултанти общувахте?

Колко декларации за предоставяне на вашите лични данни подписахте?

Колко такива ви посъветваха да накарате служителите да подпишат?

Колко въпроси имате още в ролята си на работодател, специалист по администриране, изготвяне на възнагражденията или здраве и безопасност?

Промените в новия регламент вече започват да се отразяват с много „заблуждаващи“ практики, които бяха наложени в пространството, като те ще се отразят значително върху ефективността на процесите, които изпълнявате или управлявате. Разковничето в оптимизиране на тези процеси е не само в пресечната точка на изискванията на регламента с другите закони и разпоредби, касаещи тези дейности, но и с процесите, които са свързани с изпълнението им.

Онези, които пряко се занимават с процесите по поддържане на документацията за служителите са едни от групите, които ще бъдат значително засегнати, ако не бъдат разяснени публично рамките и насоките, в които трябва да се работи, както и кои са рисковете в тази дейност, на които трябва да бъде обърнато внимание при разработване на новите правила и свързаните с тях документи.

За настоящото обучение сме поканили представители на Комисия по защита на личните данни и специалисти по човешки ресурси, които ще могат да ви подпомогнат в по-добра и практическа ориентация за това как да ги прилагате в процесите по търсене и намиране на нови служители.

Обучението е подходящо за:

Това е подходящо обучение, ако се занимавате с всякаква форма на администриране на документите на служителите, с изготвяне на техните възнаграждения, сте специалисти по здраве и безопасност и юристи, които ще подпомагат изготвяне и поддържане на документите по тези процеси.