Обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“

Приключило

8 юни 2016

София

Обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“

Дата:

8 юни 2016, сряда

Час:

13:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, Зала Ню Йорк, София

За контакти:

Деница Илиева, +359899947041, E-Mail

За събитието

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация организира първото в България обучение по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“.

В унисон с мисията на БГФМА – да насърчава утвърждаването и прилагането на високи професионални и етични стандарти, част от усилията на асоциацията са насочени към стандартизация на услугата фасилити мениджмънт.

Организирането на професионално обучение по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“ ще доведе до уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мендижмънт специалисти в страната.

Целева група

Обучението е предназначено за:

– Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
– Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
– Собственици и/или управители на сграден фонд;
– Служители в производствени предприятия;
– Служители на компании от реалния бизнес;
– Специалисти от държавния и частен сектор;
– Всички, заинтересовани от европейските норми във фасилити мениджмънта.

Такса за участие:

99 лв. на човек.

За членове на БГФМА – 25% отстъпка от цената.

Всички посочени цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.

Срок за записване: 

За обучение в гр. София – 2.06.2016 г.

Публикувано на 02 юни