Обучение „Бизнес кореспонденция и делово общуване“

Приключило

18 септември 2017

София

Обучение „Бизнес кореспонденция и делово общуване“

Дата:

18 септември 2017, понеделник

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Китов Център, София, ул. "Люлин планина" 33А

За контакти:

+ 359 2 951 58 54, E-Mail

Организатори:

Китов Център

За събитието

Много често първото впечатление на клиентите ни се създава от разговора с рецепциониста или офис мениджъра. В редица случаи първият контакт с клиента е чрез e-mail кореспонденция.

В ежедневната работа „езикът“, който се използва сред колегите и става достояние на клиенти и посетители, говори много за нивото на корпоративна култура на организацията. И във всички тези точки на контакт с клиентите ние нямаме втори шанс да направим добро първо впечатление.

Обучението Бизнес кореспонденция и делово общуване се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията за общуване в бизнес среда.
Цели на обучението: Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните области:

 • Бизнес етикет и професионално присъствие
 • Водене на бизнес кореспонденция по e-mail
 • Оформяне на специфични документи
 • Провеждане на ефективни изходящи и входящи телефонни разговори
 • Професионална комуникация на работното място
 • Организиране и водене на работни срещи
 • Изграждане на модели на поведение и общуване в бизнес среда

Обучението е подходящо за:

 • Офис мениджъри/ офис асистенти
 • Административни мениджъри
 • Лични асистенти на мениджъри
 • Рецепционисти

Учебно съдържание:

Интерактивно обучение с бизнес симулации, казуси и практически задачи

I. Бизнес етикет и кореспонденция

 • Професионално присъствие и делова визия
 • Видове документи – специфика при изготвяне и оформяне. Структура и стилистични особености
 • Изисквания при работа с e-mail. Писма до вътрешни и външни клиенти на компанията

II. Телефонна комуникация в корпоративна среда

 • Стандарти за приемане на входящи повиквания
 • Насоки за провеждане на ефективни изходящи обаждания
 • Професионално обслужване на клиенти по телефона

III.Ефективни работни срещи

 • Предварителна подготовка
 • Организиране на работни срещи с колеги или клиенти
 • Умения за водене на протокол
 • Действия след приключване на срещата