Образователна Конференция „Развитието на детето в социалната среда“

Приключило

17 септември 2017

София

Образователна Конференция „Развитието на детето в социалната среда“

Дата:

17 септември 2017, неделя

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Sofia Event Center, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Oбразованието e необходимо да се разглежда като подготовка за живота. То е свързано не само с овладяване на академични знания, но и с уникалния потенциал на детето да развива самостоятелно мислене, взимане на решения, самодисциплина, морал, умения за комуникация с другите, сложен набор от умения за кооперативност, критично мислене и решаване на казуси.

Как се реализира тази цел в семейството и в класната стая? Какви са постиженията на децата в сферата на социалното развитие? Има ли специфични измерения на социалното функциониране на учениците?

Всички тези въпроси са теми в Образователна конференция: Развитие на детето в социалната среда.