Обучение „Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му“

Дата:

28 февруари 2019, четвъртък

Час:

09:30 - 13:31

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“  Ви канят да вземете участие в обучение:

 Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му

Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества.

28.02.2019 г.

Хотел Хемус, София

Начало:9,30ч.

Лектори : Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Теми:

1. Правна уредба на въпроса

– Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

– изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;

– правилник за прилагане на ЗМИП;

– Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?

35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари – що е то?

– понятие и същност;

– хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?

– идентификация на клиенти физически и юридически лица;

– проверка на идентификацията;

– понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;

– изясняване на произхода на средствата.

4.1. Видове комплексна проверка на клиента

– разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);

– опростена комплексна проверка.

4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?

– установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;

– прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

Дискусия

5. Задължение за деклариране на действителен собственик

– процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи

– наднационална оценка на риска;

– национална оценка на риска;

– оценка на риска на ниво задължен субект;

– рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи

– в кои случаи следва да бъде докладвано;

– на кои органи следва да бъде докладвано;

– в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения

– задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);

– в какъв срок следва да бъдат приети;

– процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци

11. Санкции

– видове нарушения;

– размер на санкциите.

 

В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка за писане
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911,   www.magisterdixit.net

 

ЦЕНИ
За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС

 

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 15.02.2019г.!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56