Нов Прием 2018 – CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM in MODERN MANAGEMENT

Приключило

16 мар. - 16 апр. 2018

София

Нов Прием 2018 – CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM in MODERN MANAGEMENT

Дата:

16 мар. - 16 апр. 2018, петък - понеделник

Час:

10:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Учебна зала, София

Връзки:

BEIED

За контакти:

Пепа Василева, 0887929703, E-Mail

Организатори:

BEIED Bulgaria, Ingenium

За събитието

От професионалисти за професионалисти!

Конкурс за стипендии 2018 започна!

5 Частични стипендии 2018 – до 40% от таксата за обучение!

6 модула в рамките на 6 учебни месеца

Взета като цяло, програмата дава възможност на мениджърите да развият задълбочени умения във всички елементи на основните бизнес практики . Най- новото в областите, които изучават.  Курсовете разглеждат практическото приложение на теоретичните концепции, използвайки реални проблеми, с които се сблъскват мениджърите в големи или малки организации. Умения за развитие, които работят!

Сертификатните  програми се разработват от международни експерти и изтъкнати преподаватели с опит в университети като Харвард и Станфорд.

Всички инструктори имат богат практически опит в областта, в която преподават.

Курсовете акцентират върху оперативни практики, инструменти и управленски умения, пряко приложими към настоящата работна среда. Изграждат се нови сособности и се развива възможността за растеж в криерата.

Следва се философията на класическите MBA програми, но в по- кратък, концентриран и  практичен формат.  В курсовете се прилага Харвардски метод на бизнес казусите.

Програмите се вписват в натоварения график на заетите мениджъри.

Модули

·       ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

·       УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

·       УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·       ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИТЕ

·       МОДЕРЕН МАРКЕТИНГ

·       СТРАТЕГИЯ

 

Предимства за учащите:

 • Повишено ниво на професионална компетентност
 • Повишени управленски умения
 • Познания в практически подходи за справяне с промените
 • Увереност за прилагане на нови управленски инструменти
 • Корпоративно признание за достойно постижение и развитие
 • Обмяна на ценен опит и идеи с практици от различни бизнес сфери

Предимства за компаниите:

 • Засилена връзка между работата на служителя и мисията на компанията
 • Повишена ангажираност към фирмата
 • Подобрена многофункционална координация
 • По-добро използване на аналитичните инструменти
 • Подобрено вземане на решения
 • Повишена ефективност

Формат

 • Продължителност: 6 месеца
 • 6 модула от теория и практика в основните управленски функции.
 • Всеки модул е с продължителност 4 седмици – комбинира се със занимания в група и самостоятелна работа.
 • Всеки модул включва 20 часа обучение  в клас, разпределени  в рамките на 4 дни месечно
 • Лекциите са в извън работното време
 • Всички модули са интегрирани, за да осигурят цялостно професионално развитие

Прием

• Взима се под внимание нивото на професионален опит

• Формуляр за кандидатстване https://goo.gl/forms/L6immcM84VGlHv0G3

• „CV“ или „Linkedin“ Профил

Такси:

• Такса за обучение – 2300 Евро

• Такса за учебни материали – 40 евро

• Такса за завършване и курсово финално задание- 30 евро