Националната конференция по възстановително правосъдие „Преосмисляне на престъплението и наказанието“

Приключило

21 април 2018

София

Националната конференция по възстановително правосъдие „Преосмисляне на престъплението и наказанието“

Дата:

21 април 2018, събота

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел „Арена ди Сердика“ , София, ул. "Будапеща" 2

За контакти:

E-Mail

За събитието

Конференцията цели разпространение и по-добро разбиране на философията на възстановителното правосъдие и възможностите за неговото прилагане в различни полета и общности, както и иницииране изграждането на национална платформа за възстановително правосъдие.

Конференцията е инициатива на професионалисти и изследователи, работещи от години в сферата на възстановителното правосъдие и в този смисъл е резултат от дългогодишна практика и широко познание и разбиране на тази не толкова нова концепция за реакция на престъплението.

Програмата на конференцията е замислена така, че да представя балансирано
съществуващата национална практика и тенденциите и развитието на Европайската практика – контекстът, в който се разполагаме.

Търсим широко участие и подкрепа на държавни институции, неправителствени и бизнес организации, университети и изследователски центрове, които да застант зад формиралата се вече добра практика или тепърва развиваща се такава, като се включат в национална платформа по възстановително правосъдие – източник на законодателна инициатива и ресурси, произтичащи от местните общности и обществото, като цяло.

Безкрайно ценна подкрепа за нас би била и разпостранението на информацията за предстоящата конференция сред вашите колеги, членове и/или служители и партньори.