Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“

Приключило

12 - 13 юни 2018

Русе

Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“

Дата:

12 - 13 юни 2018, вторник - сряда

Час:

10:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Свържете се с организаторите, Русе

За контакти:

E-Mail

За събитието

Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“ ще се проведе на 12 и 13 юни т. г. в Русе, съобщиха за Water-Bulgaria.com организаторите от Българска асоциация по водите (БАВ).

Сред дискусионните теми в рамките на събитието ще бъдат: Каква е общата ситуация в страната по отношение изпълнение на нормативните изисквания? Как се осъществява контролът върху качеството на питейната вода? Какви проблеми срещат ВиК операторите и защо? Какви са техническите средствата, с които могат да се превъзмогната тези проблеми? Как ще се финансира решаването на проблемите? Каква е българската позиция по предложените изменения в DWD (Директива за питейните води)?

„Доставянето на качествена питейна вода (отговаряща на нормативните изисквания) е основна цел на всички ВиК оператори. Въпреки това някои дружества срещат обективни трудности в изпълнението на тази първостепенната задача. Решаването на текущи проблеми е съпътствано от по-високите изисквания, които Европейската комисия подготвя с промените в Директивата за питейни води, които се дискутират към момента“, коментират от БАВ.

Във форума са поканени да се включат представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Комисията за енергийно и водно регулиране, регионални здравни инспекции, басейновите дирекции, асоциации по ВиК, ВиК оператори, лабораторни изпитвателни комплекси, както и фирми доставчици на услуги и продукти в сферата на мониторинга и дезинфекцията на питейна вода.

Във връзка със събитието е предвидено и посещение на музея на водата в града, който е разположен в действащата помпена станция „Цветница“. Именно от това съоръжение за първи път се подава вода към жителите на Русе през 1925 г., което бележи началото на модерното водоснабдяване на града, поясняват от БАВ.