Национален форум ,,Енергийното образование в България“

Приключило

14 май 2018

София

Национален форум ,,Енергийното образование в България“

Дата:

14 май 2018, понеделник

Час:

12:00 - 19:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула, София

За контакти:

доц. д-р Атанас Георгиев, E-Mail

Организатори:

За събитието

Акценти в националния форум:

  •  Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растеж
  • Предизвикателства пред институции, бизнес и наука
  • Енергийно образование за интелигентен растеж на икономиката
  • Сътрудничество между индустрия, образователни институции и общини
  •  Дуално обучение като фактор за индустриална симбиоза