Семинар „Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“

Приключило

13 - 16 юни 2019

София

Семинар „Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“

Дата:

13 - 16 юни 2019, четвъртък - неделя

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Детска академия на науките, изкуствата и спорта, ет.2, голяма зала, Детска академия на науките, изкуствата и спорта са наши партньори и съмишленици. С тях споделяме общи ценности в търсенето и въвеждането на нови идеи, подходи за работа с групи и общности. Техният основен фокус е развитието на децата, нашият на групи, организации и общности. , София, ул. "Иван Денкоглу" № 19

За контакти:

Елена Евстатиева, E-Mail

Организатори:

Ла Конферанс ООД

За събитието

„Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“ е тематична групово-динамична лаборатория за диференцирани личности, които имат дълготрайни връзки. Имат се предвид главно семейните взаимоотношения.
Целта на лабораторията е подпомагане на личността в осъзнаване и преодоляване на стреса, пораждащ се от дисбаланс в някои от векторите на семейните отношения:
– Емоционална обвързаност (трайната връзка предполага и заедно с това създава условия за емоционално привличане и удовлетворение)
– Сексуална обвързаност (трайната връзка предполага и заедно с това създава условия за сексуално привличане и удовлетворение)
– Репродуктивни намерения (трайната връзка създава условия за задоволяване на репродуктивни потребности и цели – зачеване, раждане и съвместно отглеждане на деца)
– Икономическа синергия (трайната връзка е свързана с материални изгоди и икономия на разходи. Най-простите примери са общото жилище и домакинство с по-малки разходи от две отделни жилища и домакинства).
Всеки един от тези четири основни вектора на семейните взаимоотношения може да обърне своя знак и да се превърне в източник на стрес. Емоционалната близост се обръща в емоционална нетърпимост, сексуалното влечение става безразличие или сексуално отблъскване, съвместното отглеждане на деца става източник на неприязън, икономическата синергия се сменя с усещането за материално заробване.
Методиката на предлаганата от нас групово-динамична лаборатория допуска участието на само един от двойките в групата. Не става въпрос за семейна терапия по двойки. Другият човек от трайната връзка, партньорът, остава извън времето и пространството на групата – „там и тогава“. Това е съзнателно избран подход и същност на групово-динамичната лаборатория. Така се подобрява нейната ефективност за участниците.
Лабораторията „Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“ не е подходяща за онези, които търсят бързи и леки рецепти и съвети за сложни, с години наслагвани проблеми. В тренинга се работи групово, като стриктно се прилага принципът „тук и сега“. Партньорът „там и тогава“ интересува групата само дотолкова, доколкото влияе на поведението на участника „тук и сега“.
Психологическият тренинг работи с лица, които понастоящем са в семейни ли подобни на семейните взаимоотношения. Нека се чувстват поканени и лица с всякакви други трайни взаимоотношения (не непременно с лице от другия пол, и не непременно с активно сексуално общуване). Важно е връзката да е всеобхватна и трайна, което означава, че и четирите основополагащи вектора са налице. Не би било подходящо да участва лице, което към момента има само мимолетни сексуални контакти.