Модулно обучение за брокери

Приключило

5 - 27 окт. 2018

Пловдив

Модулно обучение за брокери

Дата:

5 - 27 окт. 2018, петък - събота

Час:

09:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Предстои уточняване, Пловдив

За контакти:

E-Mail

За събитието

13 модула. 84 часа с включен изпит за валидиране на знания.
Занятията ще се проведат на 5, 6,11,12,13,14,19,20,26 и 27 октомври 2018 г.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит , както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?

– Глобални аспекти на професията и пазарите
– Бизнес преговори и сделки с имоти
– Психология на преговорите
– Реклама и маркетинг на недвижими имоти
– Правни аспекти на недвижимата собственост
– Градоустройство – земя
– Градоустройство – сгради
– Градоустройство – правни аспекти
– Земеделски земи
– Кредитиране на недвижими имоти
– Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти
– Оценяване на недвижими имоти
– Фотография за брокери

КАКЪВ ИЗПИТ СЕ ПОЛАГА?

Обучителният курс е с общ хорариум 84 уч. ч. След обучението курсистите могат да положат изпити по теория и практика за придобиване на квалификация по част от професията или се кандидатсtва за допускане до изпит за валидиране на знания и получаване на свидетелство за завършена професионална квалификация.

КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?

1. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен след курса, може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер“ специалност “ Недвижими имоти“.
2. Ако нямате минимален практически опит или вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат – Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“ – образец 3 – 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?

Курсът се провежда от подбран преподавателски екип от университетски преподаватели и опитни специалисти-практици с над 15 години професионален стаж.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?

Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?

След завършване на учебната програма по договорен график с ЦПО.

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ

Членовете на НСНИ ползват преференциални цени. За всички останали таксите се определят за съответния учебен курс.

При възникнали въпроси можете да се обръщате към г-жа Стефана Кафтанджиева, директор на ЦПО на НСНИ, на тел. 0882 269687 или на имейл education@nsni.bg или към г-жа Анна Димитрова, председател на РС Пловдив, тел. 0888 590 997.