Международна изложба за енергетика и екология

Приключило

24 - 29 сеп. 2018

Пловдив

Международна изложба за енергетика и екология

Дата:

24 - 29 сеп. 2018, понеделник - събота

Час:

10:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Международен панаир Пловдив, Пловдив

За контакти:

Даниела Гозманова, 032/902 143; 0896 500 023, E-Mail

За събитието

Международната специализирана изложба ЕНЕКО представя  новости в енергетиката и екологията. Основен акцент са иновациите за намаляване на енергийните разходи и на вредните въздействия върху околната среда.

ЕНЕКО дава възможност на фирмите, работещи в двата сектора, да покажат своите изделия пред широк кръг потребители. Всяка година изложителите се увеличават, тъй като намират нови клиенти в индустрията, обществения сектор и бита.

 

ОСНОВНИ  БРАНШОВЕ

 

ЕКОЛОГИЯ

Технологии, съоръжения и апарати за опазване на околната среда

Продукти и материали с приложение в екологията
Пречиствателни станции
Мониторинг на параметрите на околната среда
Управление на отпадъците – съхранение, отстраняване, добив на суровини
Пречистване на отпадни води и повторното им използване
Опазване чистотата на въздуха
Техника и инсталации за отстраняване на екологични замърсявания
Санитарни и дезинфекционни системи

ЕНЕРГЕТИКА

Биоенергия, възобновяеми енергоизточници, вторични  ресурси

Енергийна ефективност, енергийна конверсия
Енергопроизводство
Технологии и съоръжения за добив и потребление на енергийни ресурси
Технологии, системи и материали за енергетиката
Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника
Локални отоплителни уреди, котли
Съоръжения за отопление на големи помещения

Посоченият час е ориентировъчен.

Публикувано на 30 май