Международна изложба за енергетика и екология „ЕНЕКО“

Приключило

25 - 30 сеп. 2017

Пловдив

Международна изложба за енергетика и екология „ЕНЕКО“

Дата:

25 - 30 сеп. 2017, понеделник - събота

Час:

10:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Международен панаир Пловдив,, Пловдив

За контакти:

Силвия Христова, 032/902 180, E-Mail

За събитието

Международната специализирана изложба ЕНЕКО представя  новости в енергетиката и екологията. Основен акцент са иновациите за намаляване на енергийните разходи и на вредните въздействия върху околната среда.

ЕНЕКО дава възможност на фирмите, работещи в двата сектора, да покажат своите изделия пред широк кръг потребители. Всяка година изложителите се увеличават, тъй като намират нови клиенти в индустрията, обществения сектор и бита.

ОСНОВНИ  БРАНШОВЕ

ЕКОЛОГИЯ

 • Технологии, съоръжения и апарати за опазване на околната среда
 • Продукти и материали с приложение в екологията
 • Пречиствателни станции
 • Мониторинг на параметрите на околната среда
 • Управление на отпадъците – съхранение, отстраняване, добив на суровини
 • Пречистване на отпадни води и повторното им използване
 • Опазване чистотата на въздуха
 • Техника и инсталации за отстраняване на екологични замърсявания
 • Санитарни и дезинфекционни системи

ЕНЕРГЕТИКА

 • Биоенергия, възобновяеми енергоизточници, вторични  ресурси
 • Енергийна ефективност, енергийна конверсия
 • Енергопроизводство
 • Технологии и съоръжения за добив и потребление на енергийни ресурси
 • Технологии, системи и материали за енергетиката
 • Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника
 • Локални отоплителни уреди, котли
 • Съоръжения за отопление на големи помещения