Обучение „Mеждународен стандарт за лизинга МСФО 16“

Приключило

11 юни 2019

София

Обучение „Mеждународен стандарт за лизинга МСФО 16“

Дата:

11 юни 2019, вторник

Час:

09:00 - 16:45

Достъп:

Входен билет

Място:

Учебен център TBS consulting, София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

За контакти:

02 8310033, 0888 603 724, 0888 605 002, E-Mail

Организатори:

ТБС консултинг

За събитието

Новият стандарт МСФО 16 Лизинг, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., определя нови правилата за счетоводно отчитане във финансово-счетоводните отчети при лизингополучателите и лизингодателите. Променя значително ключови финансови показатели както за лизингодателите, така и за лизинго получателите, при представянето на лизинговите сделки в отчета на финансовото състояние.

Цели на обучението
Основната цел на курса е: запознаване на участниците с последните промени в счетоводните и данъчни норми в сферата на лизинга, с изискванията за признаване и оценяване на лизингови договори във финансовите отчети в съответствиес МСФО 16 „Лизинг”. Основните различия с МСС 17.
Предлаганият еднодневен курс е изцяло с практическа насоченост, като същевременно ще получите много практически съвети и консултации за приложението на МСФО 16 от водещата обучението доц. Бойка Брезоева, която е с богат научен и практически опит.