Маркетинг Училище „Успех“, Лекция 3: Маркетингова информация

26 юли 2019

Варна

Маркетинг Училище „Успех“, Лекция 3: Маркетингова информация

Дата:

26 юли 2019, петък

Час:

18:30 - 20:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Creative Marketing , Варна, 102 ул. София 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Creative Marketing 102

За събитието

На Лекция 1 разгледахме какво е то Маркетинг и защо грешното му разбиране, води до грешни очаквания и грешни резултати, цели и задачи на маркетинга, маркетинг микс и концепции. Също така заедно обсъдихме два практически казуса „Тениска без бранд“ и нова дентална практика на Златни пясъци. Това помогна на аудиторията да осъзнае кои са първите стъпки, които трябва да направи, за да изгради успешен бизнес, базиран на добър маркетинг и бизнес планиране.

Лекция 2 има за цел да покаже как да изградим ефективна маркетинг стратегия. Как да си поставим задачи и цели и определим ролята на маркетинга в тях. Да планираме маркетинг взаимоотношенията си на микро и макро ниво, да разработим стратегия и план вдъхновени от КЛИЕНТИТЕ ни.

На Лекция 3 ще обсъдим следните моменти в Маркетинга:

Лекция 3 : Маркетингова информация и опознаване на клиентите

1. Маркетинг информация като инструмент, чрез който опознаваме клиентите си , за да създадем по-висока стойност за тях преди да привличаме стойност под формата на печелби.
2. Маркетинг разузнаване
3. Маркетинг проучване
3.1 План за проучване
4. Лесни и безплатни начини за събиране на първични и вторични данни
5. Примери от практиката