Лятна практика на Experian

Приключило

17 - 28 юли 2017

София

Лятна практика на Experian

Дата:

17 - 28 юли 2017, понеделник - петък

Час:

09:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Experian, София, Бул. Цариградско шосе 115Г, ет. 10

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Experian

За събитието

Лятната практика на Experian ще се проведе в периода 17-28 юли 2017 г. Тя е насочена към бакалаври след втори курс или магистри по Математика, Иконометрия, Статистика, Финанси или сходна специалност.

По време на Лятната практика на Experian студентите ще приложат знанията си по статистика, като придобият умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти. Крайната цел е да създадат финансов модел, оценяващ кредитния риск, като се използват реални данни. Студентите ще се запознаят със специално разработения софтуер на Experian – Modelling Development Studio.

Крайният срок за кандидатстване е 19 юни 2017 г. Студентите трябва да попълнят формуляр на официалната страница на програмата http://summerpractice.scoreit.bg/.

Лятната практика на Experian се състои от 10 сесии, които включват:

  • Увод в оценката на кредитния риск
  • Увод в използването на Model Development Studio
  • Начален анализ на предоставените данни. Подготовка и преработка във вид удобен за моделиране
  • Увод и основни концепции при разработката на модели за оценка на кредитния риск
  • Създаване и оценка на модел за разграничаване между добри и лоши платци
  • Разработка на модел за оценка на вероятността даден кредитоискател да бъде одобрен за кредит
  • Методи за придаване на поведение на кредитоискатели, които не са били одобрени за кредит
  • Разработка и оценка на финален модел
  • Методи за валидация
  • Разработване на стратегии