Лятна практика на Experian 2018

Дата:

9 - 20 юли 2018, понеделник - петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Офис на Experian, София, Бул. Цариградско шосе 115Г, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Experian

За събитието

За кого?

За бакалаври след втори курс и магистри по Математика, Иконометрия, Статистика, Финанси или сходна специалност

Защо?

В Лятната практика на Experian участниците ще:

Създават финансов модел оценяващ кредитния риск, като се използват реални данни
Научат кога и как бизнес логиката взима превес над статистиката
Приложат знанията си по статистика, придобити в университета
Придобият умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти

Какво?

Лятната практика на Experian се състои от 10 сесии, които включват:
Увод в оценката на кредитния риск
Увод в използването на Model Development Studio
Начален анализ на предоставените данни. Подготовка и преработка във вид удобен за моделиране
Увод и основни концепции при разработката на модели за оценка на кредитния риск
Създаване и оценка на модел за разграничаване между добри и лоши платци
Разработка на модел за оценка на вероятността даден кредитоискател да бъде одобрен за кредит
Методи за придаване на поведение на кредитоискатели, които не са били одобрени за кредит
Разработка и оценка на финален модел
Методи за валидация
Разработване на стратегии
Всички материали по време на практиката са на английски език и е необходимо добро владеене на езика.

Кога?

9 – 20 юли 2018 г., по 4 часа на ден, от 9:30 до 13:30 ч.

Къде?

Офиса на Experian, бул. Цариградско шосе 115Г, София

Как?

Кандидатствай до 11 юни 2018 г.

За да продължиш към формата за кандидатстване, идентифицирай се по един от следните начини: Google или Facebook