Практически семинар „Лизинг – МСФО 16 и НСС 17“

Дата:

17 октомври 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София,

За контакти:

Елинка Рашкова, 0879 54 54 26, 02 974 17 79 , E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Семинарът е отменен.

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

ЛИЗИНГ – МСФО 16 и НСС 17. Счетоводна интерпретация по
реда на действащото законодателство

Лектор: Петър Райков – притежава повече от 10 годишен опит като главен счетоводител в предприятия от различни сфери на стопанската дейност – производство, търговия, услуги. Автор на редица публикации по проблемите на счетоводството в специализираната литература.

Дата: 17.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Счетоводители, финансисти

Предимства за участниците в семинара: Актуалност на проблема; нормативна интерпретация; практическа интерпретация; фискална интерпретация; възможност за задаване на въпроси.

Програма на семинара:

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 10:30 ч. Предпоставки за приемане на МСФО 16. Новият балансов подход „актив с право на ползване” – иновативното предизвикателство за лизингополучателите, прилагащи МСФО:
– Първоначална оценка на лизинговия договор;
– Последваща оценка на лизингите;
– Промени в лизинговите договори;
– Представяне във финансовите отчети;
– Ефект от първоначално прилагане на МСФО 16.
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч.
МСФО 16 и особености при лизингодателите:
– Анализ и оценка на финансовия лизинг;
– Анализ и оценка на оперативния лизинг;
– Изменения в лизинговите договори;
– Представяне във финансовите отчети;
– Ефект от първоначално прилагане на МСФО 16.
12:30 – 13:30 ч. Обяд
13:30 – 15:00 ч.
СС 17 – Лизинг:
• Счетоводно моделиране на финансовия лизинг при лизингополучателите;
• Счетоводно моделиране на финансовия лизинг при лизингодателите;
• Експлоатационен лизинг – нови изменения, породени от въвеждането на МСФО 16 и чл. 11а от ЗКПО – счетоводно отчитане и данъчни акценти.
15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза
15:30 – 17:00 ч. Разлики при счетоводното моделиране на лизинговите договори по реда на действащите стандарти. Практически примери.
17:15 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

За регистрация: https://expert.raabebg.com/seminari/lizing-msfo-16-i-nss-17

Семинарът е отменен.

Публикувано на 10 октомври