Лидерски Акселератор „Градете ефективната за вашия екип култура“

Приключило

11 октомври 2018

София

Лидерски Акселератор „Градете ефективната за вашия екип култура“

Дата:

11 октомври 2018, четвъртък

Час:

9.00 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Хотел Експо, зала Панорамна, София, София 1784, бул. Цариградско Шосе 149, Експо хотел

Връзки:

сайт

За контакти:

Невена Панчева, 0882345521, E-Mail

Организатори:

Дочева и партньори

За събитието

За добро или за лошо лидерите и културата на екипа и цялата организация са неразривно свързани. Защо? Защото по думите на Рам Чаран „културата на всяка организация е колективното поведение на нейните лидери“. Брандовете се създават от хората в екипа и организацията, но преди това е брандът на лидерите Лидерите, хората на управленски позиции, формират културата. Формират я с действията, но и с бездействията си. С това какво казват и какво премълчават. С модела, който задават.

Резултатите зависят от културата и лидерите искат ефективна култура. Но екипите и организациите нямат тази култура, която декларират, че искат. Имат тази, която преднамерено градят и санкционират. Факт. За желаната и ефективна за екипа ви култура са необходими обмислени, целенасочени и последователни действия на лидера.

На мениджърите се плаща не за това, които те самите знаят и могат да постигнат, а за резултатите, които постигат с и чрез екипите си. Погрижете се за културата на екипа си той ще се погрижи за резултатите. Направете културата на екипа си реално конкурентно предимство.