LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата:

9 - 11 окт. 2017, понеделник - сряда

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, бул. "Никола Вапцаров" 27, ет.1, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

АУДИТОРИЯ

Собственици на фирми и топ мениджъри от реалния сектор, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

 • Основни идеи, концепции и принципи на Lean Production
 • Описване и измерване на производството
 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
 • Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)
 • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
 • Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management)
 • Накъсване на производствените серии (SSP)
 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED)
 • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)
 • Идентифициране и управление на тесните места (TOC)
 • Регулиране на капацитети, дисциплиниране на опашки и скъсяване на времената за изпълнение (TOQ)
 • По-ниски нива на запасите по целия производствен поток
 • Про Лийн осмисляне на ефективността (Lean Thinking)
 • Организация за въвеждане на Lean Production
 • Продаване на идеята и справяне със съпротивата
 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)

ВОДЕЩ

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити, консултант с над 30 години опит, има дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението, докторантура по управление на запаси и доцентура по стратегическо планиране
МЕТОД НА РАБОТА
Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара