LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата:

9 - 11 окт. 2017, понеделник - сряда

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 , София

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882606008, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

АУДИТОРИЯ

Собственици на фирми и топ мениджъри от реалния сектор, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

Основни идеи, концепции и принципи на Lean Production:

Основни идеи, концепции и принципи
Описване и измерване на производството
Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
Рационализирани работни места и участъци (5 S)
Накъсване на производствените серии (SSP)
Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED)
Тотална продуктивна поддръжка на оборудването (TPM)
Едноелементен производствен поток и непрекъснат поток
Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
Производство и доставка „Точно навреме“ (JIT)
Идентифициране и управление на тесните места (TOC). Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки
Регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (TOQ)
По-ниски нива на запасите по целия производствен поток (TOS)
Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
Ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking)
Организация при въвеждането на Lean Production
Продаване на идеята Лийн и справяне със съпротивата
Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management)
Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
Обобщение за прилагането на подхода Lean Production