Семинар „Lean Production – Basic“

Приключило

6 октомври 2017

София

Семинар „Lean Production – Basic“

Дата:

6 октомври 2017, петък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет. 1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, 0882606008, E-Mail

За събитието

LEAN PRODUCTION – BASIC представя в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар.

ТЕМАТИКА:

 • Описване и измерване на производството
 • Идентифициране и управление на тесните места (TOC)
 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
 • Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)
 • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
 • Накъсване на производствените серии (SSP)
 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED)
 • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)
 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)

Обучението в подходящо за:

 • собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията;
 • производствени и технически мениджъри;
 • индустриални инженери;
 • специалисти по технологично проектиране на производството;
 • специалисти по производствено планиране.